Resurse Umane

Personalul didactic, auxiliar și nedidactic din grădiniță

Statul de funcții prevede următoarea schemă de personal 56 posturi

-personal didactic-

-34, din care-1 director degrevat

-33 profesori pentru înv preșcolar

-personal didactic auxiliar 3

-personal nedidactic îngrijitoare copii 17

-muncitori calificați-bucătărese 2, personal de întrținere 1

Din cele 28 cadre didactice din unitate 28 cadre didactice sunt calificate